Med teknisk dokumentation som specialitet

Omsorgsfullt framtagen dokumentation, liksom användar- och servicemanualer, genererar värdefull feedback till produktutveckling, stärker säljargumenten, höjer upplevd produktkvalitet och kundnöjdhet, samtidigt som servicebelastningen på eftermarknaden minskar.

Teknisk dokumentation

Vår specialitet är dokumentation med bildbaserade metodbeskrivningar, principbilder, flödesscheman, pedagogiskt förenklade sprängskisser eller el- och hydraulscheman för utbildningssyften.

  • manualer eller trycksaker för eftermarknaden med språk och pedagogik anpassat för aktuell målgrupp.
  • fotodokumentation, CAD-material, kompletterat med förtydligande vektoriserade illustrationer och symboler.

Vad vi levererar

Den kompetens vi erbjuder omfattar såväl enskilda moment som mer komplexa helhetslösningar eller projekt, där merparten av följande delmoment ingår:

  • Fotografering: Från vanlig produktfoto till lite besvärliga miljöer med svåråtkomliga detaljer. Fotodokumentation av procedurer, metoder etc. med digital bildbearbetning.
  • Illustrationer: Vi skapar förtydligande vektorbilder, ofta som komplement till fotografier, eller fristående principbilder samt symboler för t.ex. standardprocedurer.
  • Textbudskap: Text på svenska eller engelska som rakt och pedagogiskt beskriver, förklarar och strukturerar bakgrund, metod eller processer.
  • Layout: Bild och text i samverkan kompletterat med pedagogiska översikter, felsökningstablåer etc.
  • Översättningar: Tillgängliggöra originaldokument på fler språk med bibehållen layout, även med t.ex. arabisk eller kyrillisk teckenuppsättning.
  • Digitala dokument: För pre-press eller webb-publicering.

IT-stöd

Vi har många års erfarenhet av olika plattformar och mjukvara, särskilt med avseende på sänkta kostnader med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

  • öppen plattformsoberoende programvara innebär flexiblilitet utan licenskrångel, såväl för oss som våra kunder.
  • öppna ISO-format för dokument, dtp, raster- och vektorbilder ger högsta kompatibilitet i alla riktningar, liksom över tid.

Uppdrag

Vi har sedan 1990-talet levererat dokumentationstjänster, bland annat för Adexi, Elof Hansson, Husqvarna Construction, ICA home, Netlogic, Textile Solutions, Vestel.

Kontakt

Adress: Endoc AB, Långåsvägen 80, 437 93 LINDOME

Telefon: 0707-139336 | E-post: info{a} endoc.se